פרטי תחרות - ליגת העל לזוגות TB - 2020

   
  מועד תחרות: 10/01/2020
  מיקום תחרות: בית ההתאגדות רעננה
  דמי השתתפות: 540 ₪
  לוח זמנים: יום ו' 10/1/20: 10:00-17:20 (54 בורדים)
יום ש' 11/1/20: 10:00-17:20 (54 בורדים)
יום ש' 1/2/20: 10:00-17:20 (54 בורדים)

  פורמט התחרות: זוגות
  הגבלות: אין
  הערות נוספות:
   
 
צפיה בתקנון:   טרם הועלה
הרשמה לתחרות: הרשמה. הרשמה עד לתאריך  25/12/2019