רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
יום עיון למנהלי תחרויות 22/09/2018 50 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה
ליגה לאומית לקבוצות 2018 02/11/2018 1080 ₪  לקבוצה לפרטים נוספים והרשמה