רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
אליפות זוגות פתוחה - שלבי גמר 27/04/2018 400 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
משחקי דורות 02/06/2018 140 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
מבחן מנהלי תחרויות 04/07/2018 50 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה