רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
אליפות ישראל לזוגות סניורים 25/05/2018 400 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
משחקי דורות - בוגרים 02/06/2018 140 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
משחקי דורות - בוגר+צעיר 02/06/2018 105 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-קבוצות מעורבות 22/06/2018 520 ₪  לקבוצה לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-זוגות IMP 23/06/2018 260 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-זוגות גברים 23/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-זוגות נשים 23/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-בוקר יום א 24/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-זוגות מעורבים 24/06/2018 260 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-בוקר יום ב 25/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-זוגות הנדיקאפ 25/06/2018 260 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-קבוצות BAM 25/06/2018 520 ₪  לקבוצה לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-בוקר יום ג 26/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-מתחילים 26/06/2018 60 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-קבוצות פתוח 26/06/2018 520 ₪  לקבוצה לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-בוקר יום ד 27/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-זוגות מרכזית 27/06/2018 390 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-תארים נמוכים מושב 1 27/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-תארים נמוכים מושב 2 27/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-בוקר יום ה 28/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-ערב IMP 28/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל-תארים נמוכים מושב 3 28/06/2018 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
מבחן מנהלי תחרויות 04/07/2018 50 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה