רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
פסטיבל - בוקר יום ו' 31/05/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - קבוצות מעורבות 31/05/2019 520 ₪  לקבוצה לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - זוגות IMP 01/06/2019 260 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - זוגות גברים 01/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - זוגות נשים 01/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - בוקר יום ג' 04/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - בוקר לשחקנים מתחילים 04/06/2019 60 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - דרגות נמוכות - מושב 1 מתוך 3 04/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - דרגות נמוכות - מושב 2 מתוך 3 04/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - תחרות קבוצות מרכזית 04/06/2019 520 ₪  לקבוצה לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - בוקר יום ד' 05/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - דרגות נמוכות - מושב 3 מתוך 3 05/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - תחרות הזוגות המרכזית 05/06/2019 390 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - בוקר יום ה' 06/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
פסטיבל - ערב יום ה' 06/06/2019 130 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
גביע המדינה לקבוצות 2019 - מוקדמות 19/07/2019 360 ₪  לקבוצה לפרטים נוספים והרשמה
יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 - מרכז 26/07/2019 0 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה
יום עיון מנהלי תחרויות דרגה 3+4 09/08/2019 0 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה
יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 - צפון 16/08/2019 0 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה
יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 - דרום 31/08/2019 0 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה