רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
קורס מנהלי תחרויות דרגה 2 23/01/2019 950 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה
ליגה לאומית לזוגות טופ-בוטום 2019 25/01/2019 270 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
ליגה ארצית לזוגות טופ-בוטום 2019 01/02/2019 270 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה