רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
אליפות עד גיל 16 01/12/2017 135 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות עד גיל 16 - השלמה 01/12/2017 45 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות עד גיל 26 01/12/2017 180 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות עד גיל 26 - השלמה 01/12/2017 90 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה