רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
סגל זוגות 2019 - מחזור 3 24/03/2019 200 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
ליגה לזוגות ילדים 30/03/2019 50 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות ישראל לזוגות 2019 05/04/2019 400 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
מבחן הסמכה למנהלי תחרויות לדרגה 1 17/04/2019 50 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה
מבחן הסמכה למנהלי תחרויות לדרגה 2 15/05/2019 50 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה