רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
אליפות המועדונים 2018 23/11/2018 180 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות חנוכה - שנה א' 07/12/2018 50 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות חנוכה- שנה ב' 07/12/2018 50 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה