רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
הדרכה בנושא ברידג'מייטס 24/01/2020 0 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה
ליגה ארצית לזוגות TB - 2020 31/01/2020 270 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
קורס מנהלי תחרויות דרגה 1 בצפון 23/09/2020 0 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה