רשימת תחרויות קרובות

 
 שםתאריךדמי השתתפות 
אליפות המועדונים 2019 29/11/2019 180 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות ישראל לצעירים U16 - מוקדמות 30/11/2019 0 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות ישראל לצעירים U21 - מוקדמות 30/11/2019 0 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות ישראל לצעירים U26 - מוקדמות 30/11/2019 0 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
אליפות ישראל לצעירים U31 - מוקדמות 30/11/2019 0 ₪  לזוג לפרטים נוספים והרשמה
מבחן הסמכה למנהלי תחרויות דרגה 1 16/12/2019 50 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה
מבחן הסמכה למנהלי תחרויות דרגה 2 16/12/2019 50 ₪  ליחיד לפרטים נוספים והרשמה